איל הורוביץ's Wall

This wall is empty

    איל הורוביץ

    איל הורוביץ

    איל הורוביץהוא אדם קשוב-פירוט ובעל רמה גבוהה של דיוק. כיום הוא מחזיק המיקום של חבר הנהלה בייקר טילי הבינלאומי, וחבר הדירקטוריון EMEA.