Comments on 2020 ஆடி கியூ ஸ்போர்ட்பேக் கூபே கார் அறிமுகம்

  autonews360
  • 0/5 (0 votes)

  2020 ஆடி கியூ ஸ்போர்ட்பேக் கூபே கார் அறிமுகம்

  By autonews360
  2020 ஆடி கியூ ஸ்போர்ட்பேக் கூபே கார் அறிமுகம்
  ஆடி நிறுவனம் அண்மையில், 2020 ஆடி கியூ3 ஸ்போர்ட்பேக் கூபே வெர்சன்களான கியூ3 எஸ்யூவி-களை வெளியிட்டது. இந்த கூபே எஸ்யூவிகள் நேர்த்தியான ஸ்லோப்பிங் ரூஃப்லைன்களுடன் ஸ்போர்ஸ் கேரக்டர்களுடன் சில உபகரணங்களுடன் புதிய கியூ3 ஸ்போட்போக் மாடல்கள் வழக்கமான...

  No comments have been made yet

  Ratings

  0/5 (0 votes)
  0/5 (0 votes)