Comments on புறநானூறு - 310 (உரவோர் மகனே!)

  தமிழ் முனிவர்
  • 0/5 (0 votes)

  புறநானூறு - 310 (உரவோர் மகனே!)

  புறநானூறு - 310 (உரவோர் மகனே!)
  பகைவர் எறிந்த அம்பு ஒன்று அவன் மார்பில் பாய்ந்து தங்கியது. ஆனால், அவன் அதைப் பொருட்படுத்தாது போரைத் தொடர்ந்து நடத்தி இறந்தான். - புறநானூறு, 310.

  No comments have been made yet

  Ratings

  0/5 (0 votes)
  0/5 (0 votes)