ניתן לחלק את רכושם של זוגות גרושים שווה בשווה

יחסי הרכוש בין בני זוג בישראל מוסדרים על בסיס שני הסדרים: הראשון, "חזקת השיתוף", שלא נקבעה בחקיקה, אלא היא יצירת הלכה ישראלית וחלה על בני זוג שנישאו לפני 1 בינואר. 1974 או ידועים לציבור.

בקר למידע נוסף:https://bit.ly/3fwed8x

#alonsolomon
#אלונסולומון