தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி Thai Pola Thetri (Download Mp3)

தாய்போல தேற்றி
தந்தை போல ஆற்றி
தோள்மீது சுமந்திடும்
என் இயேசைய்யா - 2
உம்மை போல புரிந்து கொள்ள
யாருமில்லையே
உம்மை போல அரவணைக்க
யாருமில்லையே - 2
நீர் போதும்
என் வாழ்விலே - இயேசைய்யா - 4
                            - தாய்போல தேற்றி - 1

மலைபோல துன்பம்
எனை சூழும் போது அதை
பனிபோல உருகிட செய்பவரே - 2
கண்மணி போல என்னை காப்பவரே
உள்ளங்கையில் பொறிந்த்தென்னை
நினைப்பவரே - 2
நீர் போதும்
என் வாழ்விலே - இயேசைய்யா - 4
                            - தாய்போல தேற்றி - 1

பெலவீன நேரம் என் கிருபை
உனக்கு போதும்
உன் பெலவீனத்தில்
என்பெலன் தருவேன் என்றிர் - 2
நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே
விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே - 2
நீர் போதும் என் வழ்விலே - இயேசைய்யா - 4
                            - தாய்போல தேற்றி - 1

ஒரு தாய்போல பாசம்
தந்தை போல நேசம்
ஒரு தோழன் போல புரிந்து
கொண்ட என் இயேசைய்யா
உம்மை போல
புரிந்து கொண்டது யாருமில்லையே
உம்மை போல
அரவணைப்பதும் யருமில்லையே - 2
நீர் போதும்
என் வாழ்விலே - இயேசைய்யா - 4

 

Thaai Pola Thaettri Thandhai Pola Aattri

Tholmeedhu Sumandhidum En Yesaiyya

Ummai Pola Purindhu Kolla Yaarumillaiyae

Ummai Pola Aravanaikka Yaarumillaiyae

Neer Podhum En Vaazhvilae - Yesaiyya - 4

- Thaaipola Thaettri

 

Malaipola Thunbam Enai Soozhum Podhu Adhai

Pani Pola Urugida Seibavarae - 2

Kanmani Pol Ennai Kaappavarae

Ullangkaiyyil Poriththennai Ninaippavarae - 2

Neer Podhum En Vaazhvilae - Yesaiyya - 4

- Thaaipola Thaettri

 

Belaveena Neram En Kirubai Unakku Podhum

Un Belaveenaththil En Belan Tharuvaen Endreer - 2

Nizhal Pola En Vaazhvil Varubavarae

Vilagaamal Thunai Nindru Kaappavarae - 2

Neer Podhum En Vaazhvilae - Yesaiyya - 4

- Thaaipola Thaettri

 

Thaai Pola Paasam Thandhai Pola Nesam Oru

Thozhan Pola Purindhu Konda En Yesaiya

Ummai Pola Purindhu Kondadhu Yaarumillaiyae

Ummai Pola Aravanaippadhum Yaarumillaiyae - 2

Neer Podhum En Vaazhvilae - Yesaiyya - 4

Ratings

0/5 (0 votes)
0/5 (0 votes)