உம் அழகான கண்கள் - Um Azhgana Kangal (Download Mp3)

Album : Um Azhgana Kangal

Lyrics, Sung By: Johnsam Joyson

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்த தென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்

1. யாரும் அறியாத என்னை
நன்றாய் அறிந்து
தேடி வந்த நல்ல நேசரே

2. தூக்கி எறிப்பட்ட என்னை
வேண்டுமென்று சொல்லி
சேர்த்துக் கொண்ட நல்ல நேசரே

3. ஒன்றுமில்லாத என்னை
உம் காருண்யத்தாலே
உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே

Um Azhagaana Kangal Ennai : Song Lyrics in English

Um Azhagana Kangal Ennai Kandadhalae

Mudindhadendru Ninaitha Naan Uyirvaazhgindren X(2)

 

1.

Yaarum Ariyadha Ennai Nandraai Arindhu

Thedivandha Nalla Nesarae X(2)

 

Um Azhagana Kangal Ennai Kandadhalae

Mudindhadendru Ninaitha Naan Uyirvaazhgindren

 

2.

Thookki Eriyappatta Enni Vendum Endru Solli

Serthukkonda Nalla Nesarae X(2)

 

Um Azhagana Kangal Ennai Kandadhalae

Mudindhadendru Ninaitha Naan Uyirvaazhgindren

 

3. Ondrum illadha Enni Karunyathalae 

Uyarthivaitha Nalla Nesarae X(2)

 

Um Azhagana Kangal Ennai Kandadhalae

Mudindhadendru Ninaitha Naan Uyirvaazhgindren X(2)

Ratings

0/5 (0 votes)
0/5 (0 votes)