இதயத்தின் இதயம் – கவிதைகள் – கவிதா காசிமணி

http://freetamilebooks.com/ebooks/idayathinidayam/

நூல் : இதயத்தின் இதயம்

ஆசிரியர் : கவிதா காசிமணி

image
மின்னஞ்சல் : kasimanikavitha@gmail.com

மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி
மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com

வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com

உரிமை : CC-BY-SA-NC

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

 

 

 

பதிவிறக்க*

ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க

Download “இதயத்தின் இதயம் epub” IdayathinIdayam.epub – Downloaded 5 times –

புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க

Download “இதயத்தின் இதயம் mobi” IdayathinIdayam.mobi – Downloaded 6 times –

குனூ/லினக்ஸ், விண்டோஸ் கணிணிகளில் படிக்க

Download “இதயத்தின் இதயம் A4 PDF” IdayathinIdayam_a4.pdf – Downloaded 5 times –

பழைய கிண்டில்,நூக் கருவிகளில் படிக்க

Download “இதயத்தின் இதயம் 6 inch PDF” IdayathinIdayam_6_inch.pdf – Downloaded 4 times –

 

 

 

Send To Kindle Directly

 

 

 

பிற வடிவங்களில் படிக்க – https://archive.org/details/idayathinidayama4

புத்தக எண் – 587
Original: http://freetamilebooks.com/ebooks/idayathinidayam/
By: admin
Posted: October 26, 2019, 4:57 am

இதயத்தின் இதயம் – கவிதைகள் – கவிதா காசிமணி

Ratings

0/5 (0 votes)
0/5 (0 votes)